Women's Yoga Circle | POLAND

with Uma Dinsmore-Tuli

Friday 27 July | 18:30 – 20:30

at Bhakti Shala, ul. Elizy Orzeszkowej 14, 80-208 Gdańsk, Poland

 

A Nourishing and Revitalising Session for Women

This therapeutic and deliciously feminine approach to yoga especially for women integrates rhythmic asana (postures) with breath, sound, mudra (gesture) and bandhas (pelvic floor locks and seals) to enhance awareness of our inner woman's wisdom and elemental connections. This integrated and harmonious approach to hatha yoga is especially developed to bring comfort and joy to women. It is suited to all women, with or without previous experience of yoga. Women of all ages are welcome, whether you are complete beginners or super-experienced yoginis or yoga teachers. In fact, any woman who would like a feminine, nourishing and fluid practice with elegant movement flows, delicious breath work, resonant sound, and deep healing relaxation is invited to join her sisters for this women-only class.

 

Booking

For more information and to book for this session go to: https://shala.pl/wydarzenie/kobiecy-krag-jogi-womens-yoga-circle

 


 

Odżywiająca i Regenerująca Sesja dla Kobiet.

To terapeutyczne i wyśmienicie kobiece podejście do jogi integruje rytmiczne asany (pozycje) z oddechem, dźwiękiem, mudrą (gestem) i bandhami (zamki dna miednicy) by zwiększać świadomość naszej wewnętrznej kobiecej mądrości i połączeń z żywiołami. To zintegrowane i harmoniczne podejście do hatha jogi jest rozwijane w celu zapewnienia komfortu i radości kobietom.

Dopasowane do wszystkich kobiet, z oraz bez wcześniejszych doświadczeń z jogą. Kobiety w każdym wieku są mile widziane, zarówno całkiem początkujące jak i doświadczone joginki czy nauczycielki jogi. W zasadzie, każda kobieta, która chciałaby doświadczyć kobiecej, odżywiającej i płynnej praktyki pełnej sekwencji ruchowych, wybornych technik oddechowych, rezonujących dźwięków oraz głębokiej leczącej relaksacji jest zaproszona by dołączyć do sióstr na te zajęcia wyłącznie dla kobiet.

Date: 

Friday, July 27, 2018